دستگاه اسیدکاری

دستگاه وکیوم حروف برجسته ۳ بعدی
فوریه 3, 2017

- دارای گرم کن اسید اتوماتیک
- مجهز به تایمر دیجیتال
- انتخاب زمان
- آلارم جهت اطلاع دادن کاربر از اتمام کار
- مجهز به تایمر (انتخاب زمان اسید کاری)
- آلارم اتمام کار


- دستگاه اسید کاری کلیشه مهر برجسته
- دستگاه اسید کاری مهر داغی چرم و چوب
- دستگاه اسید کاری بردهای الکترونیکی (PCB)
- دستگاه اسید کاری پلاک های برنجی و استیل